Redirecționarea impozitului pe venit

Ce înseamnă redirecționarea a 2% din impozitul pe venit?

 

Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri impozabile au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii (ONG-uri), unităților de cult (lăcașe de cult), precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

 

Baza legală

Posibilitatea redirecționării a 2% din impozitul pe venit este prevăzută în art. 84 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

 

Cine poate redirecționa 2% din impozitul pe venit?

 

Prevederile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal privind redirecționarea a 2% din impozitul pe venit sunt aplicabile pentru două categorii de contribuabili:

 – Contribuabilii care obțin venituri din salarii;

– Contribuabilii care realizează venituri din alte surse de venit, respectiv: activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole etc.

 

Unde ajung banii redirecționați?

 

Contribuabilii pot alege destinatarul sumei reprezentând 2% din venitul impozabil pentru anul anterior din categoria enităților non profit, înființare în condițiile legii sau a unităților de cult.

 

Printre entitățile non profit se numără și asociațile, fundațiile, organizațiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociațile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaților,  dacă potrivit statutelor proprii de organizare și funcționare desfășoară activități nonprofit, iar sumele primite sunt utilizate în aces scop.

 

Contribuabillii pot opta pentru o singură entitate non profit sau pentru o singură unitate de cult într-un an fiscal.

 

Cum se pot redirecționa cei 2% din impozitul pe venit?

 

-Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit presupune completarea unui formular (în două exemplare) și depunerea acestuia  organul fiscal competent printr-una din următoarele proceduri:

 

-Registratura organului fiscal competent (sediul ANAF corespunzător);

 

-Expedierea formularului prin scrisoare recomandată;

 

-Depunerea lui online prin aplicația Spațiul Privat Virtual până la data de 25.05.2015.

 

Formularul care trebuie completat depinde de natura venitului obținut, respectiv, contribuabilii care obțin venituri din salarii trebuie să completeze Formularul 230 (disponibil aici) iar contribuabilii care obțin venituri din activități independente Formularul 200 (disponibil aici).

 

Optiunea de a redirecționa 2% din impozitul pe venit este personală, salariatul neputând fi constrâns să o exercite.

 

Totodată redirecționarea celor 2% nu implică cheltuieli în sarcina contribuabilului, această sumă fiind virată oricum cu titlul de impozit.

 

Neexercitarea opțiunii de a redirecționa 2% din impozitul pe venit are drept consecință gestionarea acestei sume de către stat, și nu de către o entitate nonprofit sau o unitate de cult.

 

You May Also Like